Που θα μας βρείτε?

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝΑΝΕΠ)
είναι φορέας που προωθεί το πνεύμα της επιχειρηματικότητας και την καινοτομία.

  • Στοιχεία επικοινωνίας:

    Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 60,
    41335, Λάρισα

    Τηλέφωνο: 2410626943
    E-mail: info@entre.gr

Αφήστε μας μήνυμα!

*Η πιστοποίηση απευθύνεται σε φορείς κοινωνικής οικονομίας, φορείς κατάρτισης, κοινωνικές επιχειρήσεις κ.α.

*Εφόσον είστε μεμονωμένο άτομο και επιθυμείτε να πιστοποιηθείτε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν από τους παραπάνω φορείς.

Η παρούσα πιστοποίηση δημιουργήθηκε απο το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για τις ανάγκες του σχεδίου
«EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους/Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας».

Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε απο το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.