Άδειες Χρήσης

Επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει!
Τα πακέτα απευθύνονται σε Φορείς κοινωνικής οικονομίας, Φορείς κατάρτισης και Κοινωνικές επιχειρήσεις.

Οι άδειες χρήσης αναφέρονται στον αριθμό των ατόμων στον οποίο μπορείτε να προσφέρετε τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Στην άδεια χρήσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος διαχείρισης της πλατφόρμας, η αξιολόγηση του χρήστη και των απαντήσεων του από την επιτροπή πιστοποίησης, η αναφορά αξιολόγησης με το σκορ του χρήστη μαζί με αναλυτική διάγνωση των εκπαιδευτικών του αναγκών και η απονομή του πιστοποιητικού.

Έχετε κάποια ερώτηση ή επιθυμείτε κάποια προσαρμοσμένη λύση;